КЕВР обсъди промяна на правилата за търговия с електроенергия

Портфейл

25-07-2018, 15:22

Снимка:

Freeimages.com/

Автор:

Габи Иванова

Всичко от Автора

ЕСО, НЕК и Енергийната борса искат допълнително уточнение за спиране на захранването и отстраняването от пазара

Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди промяната на правилата за търговия с електроенергия у нас. Причината за тази промяна е фактът, че от началото на юли всички производители с мощност над 4 мегавата инсталирана мощност продават тока си на енергийната борса.

Целта на новите правила е да създадат ясни правила за реално участие на енергийните предприятия на свободния пазар. Също така по настояване на индустрията трябва да се прекратят изцяло възможностите за злоупотреби и да се гарантира сигурност на участниците на пазара.

Електроенергийният системен оператор, НЕК и Енергийната борса поставиха въпроса за обезпеченията на търговците, подаването на информация между участниците, като поискаха допълнително уточнение за правилата, по които ще се спира захранването и ще се отстраняват участници от пазара.

Голяма част от промените са свързани с дейността и новите отговорности на Фонда за гарантиране сигурността на електроенергийната система. Той ще събира „таксата задължение към обществото“, ще изплаща премии на ВЕИ производителите, но ще може вече да поиска от Електроенергийния системен оператор от пазара да бъде отстранен некоректен търговец или производител на електроенергия.

Предвижда се и възможността нов доставчик на ток да може да развали договора си с клиент, ако това бъде поискано от предишния му снабдител поради неизплатени задължения.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен