Магистрала "Хемус" напредва към Търговище

Имотите се намират в землищата на селата Макариополско и Буховци

Започва изграждането на магистрала "Хемус" след пътен възел "Белокопитово" към Търговище. Това става ясно от решението на Министерски съвет за отчуждаване на имоти по трасето на автострадата. 
Агенци "Пътна инфраструктура" ще придобие два участъка с обща дължина 14,18 км според одобрения подробен устройствен план и парцеларен план за трасето от пътен възел "Буховци“ до началото на пътен възел "Белокопитово“. 
Имотите се намират в землищата на селата Макариополско и Буховци в Община Търговище и на селата Черенча и Градище в Община Шумен. 
Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"