Областният управител спечели дело срещу Общински съвет Каварна

Добруджанци

26-07-2018, 15:32

Снимка:

DobrichUtre.bg

Автор:

dobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Извършваните дейности в морската зона на Каварна не могат да се приемат за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности

С Решение № 306 от 23.07.2018 г. Административен съд Добрич отменя Решение № 456 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Каварна, проведено на 16.05.2018 год.

С Решение № 306 от 23.07.2018 г. Административен съд Добрич отменя Решение № 456 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Каварна, проведено на 16.05.2018 год., потвърдено с Решение № 469 по Протокол № 35 от заседание на Общински съвет - Каварна, проведено на 12.06.2018 год. и осъжда ОбС Каварна да заплати съдебно-деловодни разноски, направени от Областна администрация.

Припомняме, че съгласно правомощията си по упражняване контрол  по законосъобразността на актовете Областният управител Красимир Кирилов внесе жалба в Административен съд срещу решение № 456 на Общински съвет Каварна от проведено на 16.05.2018 г. заседание, с което съветниците разрешават извършване на строителни дейности в нарушение на чл. 15, ал. 1 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/. Решението в нарушение на забраната за строителство по време на активния летен сезон, ОбС препотвърди на заседание, проведено на 12.06.2018 г. с Решение № 469 по Протокол № 35. Както информирахме, съгласно чл. 15, ал. 1 от  ЗУЧК, забраната за извършването на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие е в сила от 15 май до 1 октомври. Пред съда Областният управител посочи, че извършваните дейности в морската зона на Каварна по смисъла на нормативната уредба не могат да се приемат за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховен административен съд.