Европейски средства за бизнеса в селските райони

Информационните срещи в Тервел и Балчик

Информационните срещи на Областен информационен център – Добрич в общините от областта продължават по график.

На 30 юли (понеделник) 2018 г. в гр. Тервелще се проведатдве информационни събития – информационна среща и изнесена приемна и открит щанд.

Информационната среща ще се проведе от 10:00 в сградата на Община Тервел, ет. 2, на коятоще бъдат представени процедурите по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ и 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР)2014-2020. Представителите на МИГ „Тервел – Крушари“ ще разяснят условията за кандидатстване с проекти по ПРСР 2017-2020към Стратегията за воденото местно развитие на територията на МИГ „Тервел – Крушари“.

Изнесената приемна ще се проведе от 11:00 до 13:00 часа, ул. Хан Аспарух“ №68а (пред ресторант „Приятели“), където експертите от центъра ще информират и консултиратза възможностите за финансиране на вашите проектни идеи с европейски средства по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. Ще получите актуална информация за отворените в момента процедури, насочени към бизнеса и земеделските стопани, както и към други бенефициенти.

В гр. Балчик на 31 юли (вторник) 2018 г., от 11:00 до 13:00 часа в гр. Балчик,  ул. “ Христо Ботев“ №23 (пред сладкарница „Шоколино) ще се проведе изнесена приемна и открит щанд,на която потенциалните бенефициенти ще получатактуална информация за отворените и предстоящи процедури, насочени към бизнеса и земеделските стопани.

Всички събитияна Областен информационен център са със свободен достъп.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"