Гласуваха 5000 лв. за September Sun Rock Fest

За предложен и одобрен проект за туристическо лого на общината да бъдат предвидени 1000 лева

Общинският съвет на Добрич гласува отпускането на 5000 лева за провеждането на първото издание на September Sun RockFest. Сумата се осигурява след направената днес актуализация на програмата за развитие на туризма в общината.
Актуализацията на Програмата се налага поради това, че част от предвидените мероприятия не могат  да бъдат реализирани, съобщава МГ Добруджа. Това Добрички петъчни празници  (Dobrich Friday Fest), за които са били предвидени 5000 лв. и кулинарно шоу, съпътстващо петъчните празници, за които са заложени 1000 лв..
Първоначалното предложение бе средствата в размер на 6000 лева да се пренасочат за провеждането на конкурс за туристическо лого, който миналата година не излъчи участник на първо място, но по време на заседание на комисията по Търговия и туризъм е постъпило предложение 5000 лева да бъдат насочени към фестивала през септември. Кметът Йордан Йорданов заяви, че като вносител на докладната не е против, стига да има съгласие от съветниците.
По предложение на Комисията „Бюджет, финанси и данъчна политика” бе решено за „предложен и одобрен проект за лого на общината” да бъдат предвидени 1000 лева, а останалите  5000 лв. да бъдат пренасочени към рок фестивала.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"