Министър Петков посети социални заведения в Пловдив

Разгледа комплекса за социални услуги "Св.Георги“ и комплекса за социално-здравни услуги "Св.Петка“

„Поздравявам Ви за доброто ниво на предлаганите социални услуги, както и за отличните условия и добрата поддръжка на материалната база в града, която отговаря на всички съвременни изисквания. Този модел трябва да се разпространява в цялата страна“, това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков пред заместник-кмета на Община Пловдив Георги Титюков.

Днес заедно с екип на служители от Агенцията за социално предприятие той посети комплекса за социални услуги „Свети Георги“ и комплекса за социално-здравни услуги „Света Петка“, за да придобие впечатление на място от реализацията на различните видове услуги, които предоставя Общината.

Освен с ползвателите на услугите, министър Петков разговаря и с родителите на деца с увреждания, със служителите, психолозите, логопедите, които работят в дневните центрове.

„Материалната база в Пловдив е много добра, но не навсякъде тя е такава и хората трябва да бъдат мотивирани да продължават да работят според съответното заплащане. Проблем в част от услугите е да се намери необходимият квалифициран персонал, тъй като е налице текучество заради ниското заплащане“, посочи още министърът на труда и социалната политика, като допълни, че държавата и общините правят всичко необходимо за подобряване на ситуацията.

Над 230 милиона лева за повече от 1000 социални услуги се финансират всяка година от държавния бюджет, като целта е интеграция на хората с увреждания.

Предстои разкриването на нови 100 услуги с рамките на реализацията на Националната стратегия за дългосрочна грижа. 32 са в общността от типа на дневните центрове, а другите са от резидентен тип за деинституционализация на грижите за възрастните хора в по-малки центрове.

„Услугата „личен асистент“ до момента се реализираше по проект, последният от които беше „Независим живот“. Държавата през тази година пое финансирането, като запази обхвата“, обясни министър Бисер Петков. Той сподели, че се обмисля възможността разпределението на средствата да се промени съгласно големината на общината и потенциалния брой потребители, а не както е досега по равно за всички.

Заедно със заместник-кмета Георги Титюков поговориха и с хората, които искат промени на закона за хората с увреждания, закона за социалните услуги и по-голям контрол на ефективността на дневните центрове за деца и за лицата с увреждания. Хората заявиха, че са доволни от дневните центрове в Пловдив, от начина на провеждане на различните видове рехабилитация и напредъка, който постигат те или техните близки.

В КСУ „Свети Георги“ се провежда арттерапия, трудотерапия, музикотерапия, хората с увреждания се участ да шият, да готвят, да изработват различни неща, учат се на градинарство, грижейки се за оранжерия с домати. Игротерапията също е застъпена с голяма степен – освен шах и табла, хората от комплекса сами са си изработили боулинг зала, билярд, допълнително имат зала за спорт, стрелба, джудо, футболно игрище и голф игрище в съседство.

КСУ “Свети Георги“ предоставя общо 8 услуги – 2 центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за хора с деменция, 1 ЦНСТ, 2ДЦ за хора с увреждания и с деменция. Предстои разкриване на социално предприятие, където хората с уреждания ще могат да изработват различни сувенири, торбички и магнити.

В комплекса е разположена и обучителен център за шивачество, проект, който се реализира съвместно с Националния алианс за работа с доброволци.

КСЗУ „Света Петка“ разполага с център за деца с тежки уреждания и 2 ЦНСТ за деца с увреждания и с потребност от постоянна грижа.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен