Затвор за над 80 % от осъдените в Старозагорско

Крими

14-08-2018, 16:33

Снимка:

pixabay.com

Автор:

starazagorautre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

65 деца са пострадали от престъпления в Старозагорско

През 2017 година

Осъдените през 2017 година в област Стара Загора мъже е 1 393, или 92.5% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 години - 28.2% от общия брой на осъдените мъже, съобщават от статистиката.

Осъдените жени са 113, като най-голям е делът им във възрастовата група 30 - 39 години - 31.0% от общия брой на осъдените жени.

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2017 г. в област Стара Загора те са 1 215, или 80.7% от общия брой на осъдените лица.Наказанието „пробация“ е наложено на 207 лица (13.7% от всички осъдени), „глоба“ - на 77лица (5.1%), а „обществено порицание“ - на 7 лица.