Питат работодателите в Гоце Делчев за необходимите им работници

Целта е да се получи реална информация за търсените от бизнеса кадри

Община Гоце Делчев предлага на вниманието на представителите на бизнеса в община Гоце Делчев анкета за проучване на потребностите от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от бизнеса кадри.
Отговорите на предприемачите са важни, тъй като въз основа на събраната емпирична информация ще се извършва регулярен анализ на потребностите от работна сила с определени знания, умения и компетентности.
Проучването ще се извърши от 1.08.2018 г. до 17.09.2018 г.
Желаещите да се включат в проучването могат да попълнят анкетата на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform
Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител на Област Благоевград, Комисия по заетост към областния съвет за развитие на основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта и се извършва два пъти в годината.