Добрич е на 22-ро място в страната по показателя средна работна заплата

Мисия Добрич

17-08-2018, 13:25

Снимка:

DobrichUtre.bg

Автор:

dobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Актуална информация за пътната обстановка в област Добрич - 17 август

Нараства обаче с 6.3% в сравнение със същия период на 2017 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на юни 2018 г. се увеличават с 6.2 хил. или с 16.8% спрямо края на март 2018 г., като достигат 43.3 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 1.7% (до 10.4 хил.), а в частния сектор - с 22.6% (до 32.9 хиляди), съобщават от ТСБ в Добрич.

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 1.6%, или с 0.7 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението в обществения сектор е с 0.6%., а в частния сектор е с 2.0%.

Средната брутна месечна работна заплата за месец април 2018 г. е 827 лв., за май - 838 лв. и за юни - 826 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата за областта e 830лв. при 1 125 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 966лв., а в частния - 782 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 6.3% в сравнение със същия период на 2017 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

-          „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 270 лв.;

-          „Държавно управление” – 1 094 лв.;

-          „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 043 лв.;

-          „ Образование” – 1 012 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

-          „Строителство” - 623 лв.

-          „Административни и спомагателни дейности” - 631 лв.;

-          „Други дейности” - 643 лв.;

-          „ Транспорт, складиране и пощи” – 665 лева.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие област Добрич е на 22-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 518 лв.,            София - 1 118 лв., Стара Загора – 1 101 лв. и Варна – 1 060 лева.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"