Намаляват превозените товари от речния и морския транспорт

Добруджанци

26-08-2018, 17:13

Снимка:

pixabay.com

Автор:

dobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Голямо прецакване на туристите се вихри в морските курорти

Според статистиката

По предварителни сезонно изгладени данни през второто тримесечие на 2018 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава намаление на превозените товари от товарния транспорт с 2.6%. При извършената работа е регистриран спад от 19.5%, съобщават от НСИ.
Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 1.5%, докато извършената работа намалява с 2.4% спрямо първото тримесечие на 2018 година. По предварителни данни през второто тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2017 г. е отчетен спад както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт.
През второто тримесечие на 2018 г. превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 3.7 и 8.7% спрямо същия период на предходната година.
През второто тримесечие на 2018 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 27 142.3 хил. т, или с 8 132.2 хил. т по-малко спрямо съответното тримесечие на 2017 г., което основно се дължи на международните превози при автомобилния и железопътния транспорт.
Извършената работа също намалява и достига 7 579.5 млн. ткм в резултат на по-малкото средно превозно разстояние при вътрешните и международните превози.
Превозените товари от речния и морския транспорт през второто тримесечие на 2018 г. намаляват с 94.3 хил. т спрямо съответното тримесечие на 2017 г. в резултат на по-малкото превозени товари от речния транспорт. Извършената работа също намалява и достига 238.0 млн. ткм поради по-кратките разстояния, на които са били превозени товарите както от морския, така и от речния транспорт.

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през второто тримесечие на 2018 г. е 111 684.3 хил., или със 7.0% по-малко спрямо същия период на предходната година, което се дължи на намаление на превозените пътници от автобусния и железопътния транспорт при вътрешните превози.
Същевременно и извършената работа намалява с 10.0% и достига 2 781.9 млн. пътниккилометра. През второто тримесечие на 2018 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава намаление на превозените пътници с 6.7%. При извършената работа е отчетен спад от 202.4 хил. пътниккилометра спрямо второто тримесечие на предходната година. През периода април - юни 2018 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) общо са превозили 72 570.0 хил. пътници, или с 1 322 хил. пътници повече спрямо същия период на предходната година. Увеличение е регистрирано при всички видове електротранспорт, като то е най-голямо при превозите от метрото - 3%.
Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също нараства (с 2.2%) в резултат на по-голямото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците от метрополитена.