465 безработни в област Добрич са постъпили на работа през месец юли 2018г.

Мисия Добрич

30-08-2018, 17:18

Снимка:

DobrichUtre.bg

Автор:

dobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

110 безработни от Белица ще започнат работа

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич през месец юли 2018 г. е 3217

През юли 2018 г. на работа в област Добрич са постъпили 465 безработни лица. Над 87% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар. През юли 2018г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. Всеки пети започнал работа през месеца е младеж на възраст до 29г. В заетост са включени 159 лица на възраст над 50 г. През юли 2018 г. на работа са устроени и 59 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През юли 2018 г. в бюрата по труда от областта са заявени 480 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 463 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (132). Следват преработваща промишленост (120), търговия (68), образование (33), селско стопанство (32). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени  17 работни места.

Към 30.08.2018 г. в ДБТ Добрич са актуални 256 работни места, както следва:

За град Добрич- 252 позиции

-                    За лица с висше образование – 55 работни места - 10 лекари,  един главен счетоводител, един психолог, един логопед, един главен експерт и  41 учители – различни направление и др.

-                    За лица със средно образование са обявени 113 работни места- търсят се  сервитьори,рецепционисти, камериери иработник кухня – всички с владеене на ангрийки език за работа в Австрия и още –фактурист, оператор производство на акумулатори,продавач, работник на пропан – бутанова станця и др.

-                    За лицата с основно образование са актуални 71 позиции –шивач обувки, шивач текстил,гладач, оператор месни продукти, бояджия промишлени изделия, монтажник, заварчик и др. 

-                    За лица с начално и без образование  има 13 свободни работни места –общ работник, работник ферма за птици, работник кланница и др. 

За гр. Балчик - 4 позиции

-                    За лица със средно образование – общо 4 СРМ –  месач и зареждач на материали и полуфабрикати;

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич през месец юли 2018 г. е 3217, със 112 по-малко от предходния месец. Равнището на безработица в Добричка област се установява на 4,0%, с 0,1 процентни пункта по-малко от юни 2018 г. В сравнение с юли 2017г. броят на регистрираните безработни намалява с 840 лица, а равнището на безработица е с 1,1 процентни пункта по-ниско.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през юли 2018 г. е 984, при 962 през предходния месец. Равнището на безработица в града се установява на 2,2%. В сравнение с юли 2017 г. се отчита спад с 0,3 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 117 лица на регистрираните безработни. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"