Агенцията по заетостта провежда второто проучване за потребностите на бизнеса от кадри

Мисия Добрич

31-08-2018, 12:08

Снимка:

DobrichUtre.bg

Автор:

dobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Дирекция “Бюро по труда”- Бяла с процедури за кандидатстване на работодатели

Съобщават от "Бюрото по труда" в Добрич

Работодателите от всички икономически сфери отново имат възможност да се включат в анкетно проучване за потребностите от работна сила, провеждано от Агенцията по заетостта. Представителите на бизнеса могат да посочват директно в on-line анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти. Целенасочено анкетиране ще се проведе сред статистическа извадка работодатели с различни характеристики за териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и др.

Проучването се провежда за втори път и се реализира на основание чл. 10, ал. 2, от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната. Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип с представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации. Въз основа на събраната информация ще се извършва регулярен анализ на потребностите на бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности. Затова разчитаме на всички работодатели от област Добрич да се включат активно в проучването.

Анкетният формуляр ще може да се попълва до 17 септември 2018 г. на електронната страница на Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила” и „На фокус”.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"