Ученици от Каварна участват във фестивал на изкуствата, занаятите и спорта

Проектът обхвана 5 училища от общината

Вчера, в СУ »Стефан Караджа», гр. Каварна се проведе Фестивал на изкуствата, занаятите и спорта «Цветна дъга».  Ученици от 5 училища в община Каварна: СУ“Стефан Караджа“,  ОУ“Йордан Йовков“,  НУ“Братя Миладинови“ – гр. Каварна, ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ с. Белгун и НУ“Христо Ботев“, с. Септемврийци взеха участие в програмата на  фестивала с песни, танци, стихотворения, спортни срещи.  Отбори по различни видове спорт проведоха спортни срещи, а участниците и гостите споделиха емоциите на любими детски игри.  Съпътстващи междуучилищни изяви на фестивала са пътуваща изложба „Моят свят“ с детски рисунки, творби на приложните изкуства и занаяти, Интерактивна детска книга „Живи традиции“ с драматизации и илюстрации по фолклорни мотиви /предания, приказки и легенди/.

Междуучилищната изява се организира за втори пореден път в границите на проект по схемата за безвъзмездна финансова помощ  „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. Бефициент на проекта е Сдружение „Център за образование, култура и екология 21“. Партньори в проекта са: Община Каварна, СУ“Стефан Караджа“,  ОУ“Йордан Йовков“,  ОУ“Братя Миладинови“ – гр. Каварна, ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ с. Белгун, НУ“Христо Ботев“, с. Септемврийци.

Дейностите  в проекта предлагат образователни услуги и ресурси за: допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин език; извънкласни занимания за съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците в мултикултурна образователна среда; работа с родителите за разясняване ползите от образователната и социалната интеграция.

Дейностите в проекта и междуучилищните изяви допринасят за развиване на социалните умения на учениците за интегриране в мултикултурна среда; изграждане на мотивация за участие в мерки за образователна интеграция чрез опознаване на културното многообразие; повишаване качеството на образователния процес в условията на интегрирана мултикултурна среда.

Проектът продължава до 1 ноември 2018 г.