ИАНМСП представи проект за успешно финансиране на български МСП

Животът

04-09-2018, 15:23

Снимка:

sofiautre

Автор:

sofiautre

Всичко от Автора

Бюджетът на програмата е 5 392 000 лв., от които до момента са усвоени 4 900 000 лв.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) представи информация за успешното представяне на българските малки и средни предприятия на специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и в чужбина.

"Нашата програма е доказателство за успешно реализиран проект, до момента са усвоени 80% от приходите по изпълнението на програмата ни", коментира Мирела Тасева, началник на отдел "МИПЧ".

"Целта на програмата е осигуряване на подкрепа за интернационализацията на българските предприятия, чрез предоставянето на услуги, които подпомагат тяхното развитие и интегриране в световната икономика. Бюджетът на програмата е 5 392 000 лв., от които до момента са усвоени 4 900 000 лв.", обясни Тасева.

В основните дейности на програмата влизат участието на специализирани международни панаири, конференции и изложения в чужбина и България, конструкция на български щандове за многократна употреба и др. дейности, подпомагащи изпълнението на проекта. Във всички дейности е регистрирано и преизпълнение на броя участвали МСП.

Тя показа и анализ, показващ високата стойност на организираните панаири и прояви от ИАНМСП.  Компаниите коментират, че с участието си в тези събития те са успели да привлекат интереса на чуждестранни партньори, да спечелят повече международна популярност и в резултат на това да сключат успешни договори за износ.