ОИЦ – Добрич представи възможностите за европейско финансиране

С атрактивен щанд

На изнесена приемна и мобилен щанд, Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) популяризира дейността и услугите си по време на XXVI-то международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”, организирано от Добрички панаир АД, гр. Добрич.

Официално събитието бе открито на 28 август в СК  „Простор“ от Звезделина Иванова – изпълнителен директор на „Добрички панаир“. В изложението участваха над 90 фирми от страната и чужбина, които представиха земеделска техника, инвентар и инсталации за преработвателната промишленост, био препарати и др.

В рамките на четири дни, експертите от центъра консултираха и информираха близо 65 земеделци, производители, търговци, граждани и гости на изложението, относно актуалните и предстоящи възможностите за финансиране на проекти с Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз. Първите два дни, изнесената приемна бе част от фестивала „Даровете на природата“ по проект „Румъно-Българска органична предприемаческа мрежа“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, който се проведе в рамките на панаира.В него участваха производители на био продукция от България и Румъния. Пред посетителите на фестивала и панаира,Геновева Друмева, управител на ОИЦ – Добрич представи дейностите на центъра, услугите, които предоставя, както и отворената подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Информационния щанд беше посетен и от заместник-министъра на земеделието, храните и горите Янко Иванов, който оцени високо ролята на мрежата от информационни центрове и благодари на екипа на ОИЦ - Добрич за популяризирането на възможностите по Програма за развитие на селските райони. Инж. Десислава Атанасова – Директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич изрази намерение за бъдещо партньорство в организирането на информационни събития.

Посетителите на изнесената приемна предимно се интересуваха отПрограмата за развитие на селските райони (ПРСР) - условията за допустимост на кандидатите, изчисляване на икономическия размер на стопанството и допустимите инвестициите и дейности.

Всички посетители получиха рекламни материали - химикали, фланелки, чаши и информационни материали, изготвени от Областен информационен център - Добрич.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен