Есенният панаир в Стара Загора започва в края на септември

Стара Загора Лайф

07-09-2018, 16:00

Снимка:

Община Стара Загора

Автор:

starazagorautre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Стара Загора отново ще бъде част от Националното масово кръщене

От 28.09.2018 г. до 06.10.2018 година

Традиционният есенен панаир в Стара Загора ще се проведе в периода от 28.09.2018 г. до 06.10.2018 г. включително.

Той ще бъде изграден на ул. „Иван Вазов“ северно от ул. „Радецки“ до ул. „Хан Аспарух“, както и в югозападната част на парк „Загорка“. Обектите за продажба на скара – бира на територията на панаира ще работят от 02.10.2018г. до 06.10.2018г. включително.

Заявления за участие в панаира да се приемат от 8,30 ч. на 10.09.2018г. до 16,30 ч. на 20.09.2018 г. в сградата на Административно бюро „Изток“, ул.“Ангел Кънчев“ № 70.

Разрешения за временно поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане по време на панаира се издават по реда на постъпването на заявленията, до запълване на местата по схемата, утвърдена от Главния архитект на Общината и след представяне на следните документи:

- заявление за участие по образец;

- удостоверение за липса на данъчни задължения по чл.87, ал.6, издадено от НАП не по-рано от 30 дни от датата на подаване на документите;

- декларация за липса на задължения към Община Стара Загора към датата на подаване на заявление за участие;

- за производители – удостоверение от Камарата на занаятчиите;

- за атракционни съоръжения - сертификат за произход на съоръженията, технически паспорти за съоръженията, ежегоден технически преглед, сключен договор с лицензирана фирма, която извършва контрол при всяко построяване на съоръженията;

- квитанция за платена пълна такса за 9 дни за участие в панаира за заявената квадратура по подаденото заявление. Участниците, разполагащи обекти за продажба на скара – бира заплащат пълната такса за 5 дни за участие в панаира.

За  опазването на обществения ред на територията на панаира ще се грижат полицейските служители към звено „Общинска полиция“ и служители на звено „Общинска охрана“ при Община Стара Загора.

На територията на панаира е разрешено разполагането на атракционни съоръжения, произведения на художествените занаяти, обекти за продажба на захарни изделия, детски играчки и скара-бира.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен