Районна прокуратура-Казанлък ръководи разследването по новообразувани 57 бързи производства

През месец август 2018 г.

През месец август 2018 г., Районна прокуратура-Казанлък ръководи разследването по 57 новообразувани бързи производства, както следва: 20 броя  от тях са за престъпления по транспорта по чл.343б до чл.345 от Наказателния кодекс, седем за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, пет за държане на наркотични вещества, четири за кражби и др.

От тях решени са общо 32 броя дела – 23 с внасяне на прокурорски акт в съда и 9 броя с прекратяване на наказателното производство.

През месец август 2018 г. общо осъдени  са 14 лица с влязъл в сила съдебен акт. Най-висок относителен дял осъдени по бързи производства заемат лицата, управлявали  моторно превозно средство в нетрезво състояние- престъпление по чл.343б ал.1-3 от Наказателния кодекс.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен