СОС решава за почетните граждани на София

Мисия София

13-09-2018, 09:38

Снимка:

Столична Община

Автор:

sofiautre

Всичко от Автора

Още 8 почетни граждани ще има София и те ще получат званието си на тържествената сесия на СОС на 17 септември, когато е празникът на столицата. Това става ясно от дневния ред на първата, за политическия сезон сесия на СОС на 13 септември, четвъртък, когато местният парламент трябва да одобри предложите 8. Сред тях са актьорът Владимир Пенев и акад. Пламен Карталов, цирковият артист Александър Балкански, поета и драматург Рада Москова и др.

На председателски съвет миналата седмица е одобрен дневния ред за четвъртък, който включва 55 точки. Очаква се в понеделник да влязат още няколко допълнителни. Така сезонът за местния парламент в София започва с усилена работа. От понеделник до сряда започват работа и всички постоянни комисии към СОС.

От дневния ред става ясно, че в Дралевци ще има още четири групи във филиала на ДГ №160, т. 26 – Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10879/03.09.2018 г. относно разкриване на нова детска градина за четири групи – филиал на ДГ № 160 „Драгалевци“ в новоизградена сграда, представляваща по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, сграда с идентификатор 68134.1976.633.2, разположена в УПИ XXVI-за детска градина, с адрес гр. София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. „Комините“ № 3.

Очаква се по първите 3 точки от дневния ред да има дискусии.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"