Каварна ще дофинансира обучението в паралелки с по-малко ученици

В пет училища на общината

Община Каварна ще дофинансира обучението в паралелки с по-малко ученици в пет училища. Общинският съвет вече реши да подпомогне през новата учебна година и две детски градини - в селата Вранино и Раковски, в които децата също не достигат.
Училищният звънец днес бие за по-малко първокласници в началното училище "Братя Миладинови" в Каварна, където в две паралелки ще учат по 13 деца. Най-малките ученици - от първи и трети клас, в начално училище "Христо Ботев" в село Септемврийци ще учат заедно. Общо девет деца - от първи и втори клас, се събират в една класна стая в основно училище "Св.св. Кирил и Методий" в село Белгун. В слети паралелки в същото училище ще учат и третокласници и четвъртокласници, както и шестокласници и седмокласници.
Не достигат норматива от 18 ученици и паралелки в единадесети и дванадесети клас в средно училище "Стефан Караджа" в Каварна. Общината ще отдели допълнителни средства и за професионалната земеделска гимназия "Климент Тимирязев", където по професията "растениевъд" в две паралелки в десети и дванадесети клас ще учат общо 22 ученици
Общината предлага в списъка на защитените учебни заведения на МС да бъдат включени детската градина в село Септемврийци и основното училище в село Белгун.