Съдия от Финландия ще посети Районен съд - Балчик

Тема на професионалните разговори на следващия ден ще бъде семейното право

Финландски магистрат ще посети Районен съд – Балчик от 1 до 5 октомври, съобщи председателят на институцията съдия Ивелина Велчева. Визитата се осъществява по линия на Програмата за специализиран обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение. Съдия Henna Luomaranta – Tuukkanen от град О̀улу е специализирана в областта на семейното право и медиацията, поради което в работната й програма е отделено специално място на двете теми.

На 2 октомври, от 10.00 часа ще се проведе среща с медиатори от Варна и Добрич, с цел споделяне на добри практики. Домакините от Районен съд - Балчик ще представят резултатите от работата си по програма „Спогодби“, която се реализира от 2012г. насам и предоставя възможност на страните по съдебните дела да разрешат доброволно споровете си с помощта на медиатори.

Тема на професионалните разговори на следващия ден ще бъде семейното право. Магистратите ще обменят информация за съществуващото в сферата на семейното право законодателството в двете страни и ще споделят опит от съдебната си практика.

По време на престоя си у нас гостенката ще получи информация за българската съдебна система, ще има възможност да се запознае с организацията на работа в Районен съд-Балчик и да посети Окръжен и Административен съд - Добрич.

Това е второто участие на Районен съд - Балчик в програмите на Европейската мрежа за съдебно обучение. Само преди две седмици съдът беше домакин на съдии от Унгария, които гостуваха у нас в рамките на програмата за двустранен обмен на магистрати.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен