Започва изграждането на Индустриална зона „Загоре“

Мисия

28-09-2018, 09:28

Автор:

starazagorautre.bg

Всичко от Автора

На редовната си сесия Общинският съвет в Стара Загора даде съгласие за изработване на ПУП на бъдещата Индустриална зона „Загоре“

Националната компания „Индустриални зони“ преведе 3.5 млн. лв. по сметките на Индустриална зона „Загоре“. Това е сумата, с която държавата участва като акционер с новосъздаденото дружество. На редовната си сесия днес Общинският съвет в Стара Загора даде съгласие за изработване на ПУП на бъдещата Индустриална зона „Загоре“.

Това е първата фактическа стъпка за изграждане на зоната, която ще позволи да започне подписването на сделки с имоти в нея. Съветниците дадоха съгласие за допускане на изработването на ПУП, план за застрояване и план за регулация. След изработването на подробния устройствен план, той трябва да бъде разгледан и приет от Общинския съвет. Следва да бъдат оформени парцелите със съответните идентификатори и с подробен план на инфраструктурата. Това ще позволи договаряне с потенциални инвеститори и старт на процедурата по ЗОП за изграждане на прилежащата инфраструктура –ток, водоснабдяване, канализация и др.

Към този момент над половината от парцелите са договорени с потенциални инвеститори, като приоритет се дава на местните, които ще бъдат избирани чрез конкурс. Изискването към тях обаче, е да развиват високотехнологични производства с висока добавена стойност, за осигуряване на по-високо заплащане на труда. Очаква се строителството на зоната да започне в началото на 2019 г., а инвеститорите да могат да усвоят парцелите си в края на лятото на същата година.

 

Предстои свикване на общо събрание на акционерите на зоната, което трябва да приеме нов устав на дружеството, както и промяна на наименованието и адреса на управление на дружеството и промени в състава на Съвета на директорите.