Споразумение за сътрудничество между НХА в Бургас и Музикалното училище

Животът

29-09-2018, 11:19

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Идеята е реализирането на съвместни проекти

Споразумение за сътрудничество подписаха филиалът на Националната художествена академия в Бургас и Националното училище по музикално и сценично изкуство "проф. Панчо Владигеров". Под документа поставиха подписи проф. Георги Янков - Директор на НХА - филиал Бургас  и Златина Пантелеева, директор на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров".

Идеята на това сътрудничество е  реализирането на съвместни проекти, чрез организирането на съвместни конференции, свързани с  научната, учебно-творческата и изложбена дейности, международни връзки и контакти, тематични лекции, както и за участието им в проекти и програми от взаимен интерес.

Бъдещето партньорство  между двете образователни структури е да  споделят натрупания опит в областта на методиката, организацията и иновациите в  обучението по изобразително изкуство и дизайн, участието в културни програми,

организацията на конкурси и изложби, международен обмен и др.

Предвидено е в рамките на това партньорство да се организират съвместни изложби, семинари, летни школи, уъркшопове, пленери и др.

Подписването на споразумението е перспективна възможност за продължаване на профилираното образование на гимназистите от НУМСИ" проф. Панчо Владигеров".