Новата Национална стратегия за детето цели развитие на потенциала на децата

В Пловдив се проведе първата Национална консултативна среща

„Всяко дете трябва да развива потенциала си в сигурна и подкрепяща среда, която гарантира неговата идентичност, достоен живот и права. Със създаването на новата Национална стратегия за детето трябва да поставим основите и да изберем мерки и политики, с които да изградим тази подходяща среда“. Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова. Тя, заедно със Славчо Атанасов – председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 44-то Народно събрание, проф. Запрян Козлуджов – ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и д-р Джейн Муита – представител на УНИЦЕФ за България, откриха първата Националната консултативна среща, посветена на изработването на новия стратегически документ. Форумът, който се проведе в гр. Пловдив, събра над 150 ключови представители на всички страни, ангажирани с политиките за децата – държавни институции, международни, синдикални и работодателски, неправителствени и родителски организации, академичните среди, експерти, директори на детски градини и училища, и най-важните консултанти– децата, представени от членовете на Съвета на децата.
Те споделиха своите идеи и мнения за създаването на Национална стратегия в три тематични панели на форума: „Приоритетите на децата и Националната стратегия за детето“, „Свободно време,  здраве и благополучие на децата“ и „Образование и сигурна среда за детското развитие“.
Създаването на новия стратегически документ за периода 2019-2030 година е сложен процес, който има важна цел – изграждането на следващото поколение български граждани, заяви в презентацията си доц. Антоний Гълъбов. Неговият анализ на Стратегията за периода 2008-2018 година показва, че е необходимо актуализиране на нормативната уредба, развитие на информационна свързаност и междуинституционално взаимодействие, устойчивост на развитието на човешките ресурси при реализиране на планираните политики, устойчивост на постигнатите резултати.
За да се чуе гласът на тези, за които е предназначен документа – младите хора, Галина Вълчева, Ива Иванова, Йоана Захариева, Рая Топузакова, Тодор Ценов и Христиан Младенов, п0редставиха мнението по всяка от приоритетните области на своите връстници от Съвета на децата.
Създаване на „зелени болници“, „сигурна дигитална среда“, „образование, което подготвя децата за бъдещето“, „грижовна и безопасна семейна и социална среда”, осигуряване на възможности за развитие на талантите на момчетата и момичетата от малките населени места, бяха част от предложенията. Те бяха претворени от младите хора в арт-инсталации, които привлякоха вниманието на възрастните в срещата. Участниците във форума се обърнаха към децата: „Вие сте знаещи, можещи и талантливи, затова ще се вслушаме в предложенията Ви при създаването на този най-важен за Вас документ“.
Планираните мерки в бъдещата национална стратегия за детето ще създадат предпоставки за по-хуманно образование, възпитание, култура, ще заложат правила за междупоколенческо общуване, това мнение изказа председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н.Янка Такева.
Документът ще заведе посоката на подходящата грижа, която всички възрастни - родители и професионалисти, трябва да полагат за развиване на потенциала на всяко дете. Това бе мнението и на д-р Юлиян Петров, Председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Нина Чанева – Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България и д-р Ваня Кастрева – началник на РУО София-град.
Като панелисти и презентатори в срещата се включиха проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова от СУ“Св. Климент Охридски“, проф. дпн Румен Стаматов – ПУ „Паисий Хилендарски“, Мария Гайдарова – Председател на фондация „Световен образователен форум България“, Елена Витанова – Министерство на образованието и науката, психолозите Иван Игов и Младен Владимиров.
По време на форума участниците изразяваха своето мнение и задаваха въпроси свързани с целите и приоритетите, включени в новата Национална стратегия за детето 2019-2030 год., чрез електронната страница www.sli.doСнимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"