Районен съд – Балчик продължава работата по популяризиране на медиацията

Гост на срещата днес беше Хена Тукканен от гр. Оулу, Финландия

На 2.10.2018 г. Районен съд - Балчик бе домакин на работна среща, чиято цел бе взаимстване на идеи и добри практики за прилагане на медиацията и нейното популяризиране. Във форума участваха 12 медиатори от гр. Варна и гр. Добрич. Гост на срещата беше Хена Тукканен от гр. Оулу, Финландия – семеен съдия и медиатор. Районен съд – Балчик сподели своя опит за извънсъдебно решаване на спорове. Медиаторите обсъдиха приликите и разликите при прилагане на медиацията в двете страни. Разгледани бяха основни проблеми за лансиране на Института за извънсъдебна спогодба. Работата на медиаторите за прилагане на Института за алтернативно решаване на споровете от гр. Варна със студенти и ученици бе приета с интерес от присъстващите. Всички присъстващи се обединиха за необходимостта от продължаване на съвместната работа между съд, медиатори и адвокати за популяризиране на медиацията.

Районен съд – Балчик събра нови идеи за продължаването на политиката си за популяризиране на медиацията.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен