Дискусионна среща "И какво като съм осиновен?!” провеждат в Пловдив

През 2017 г. са обучени 42 семейства на кандидат-осиновители

За четвърта поредна година Комплексът за социални услуги за деца и семейства участва в Национални информационни седмици на осиновяването, организирана от Българска асоциация „Осиновени и осиновители”. По време на информационните седмици се провеждат много събития в различни градове в страната, срещи с осиновени хора, семейства с осиновени деца и специалисти.
Тази година екипът на КСУДС- Пловдив ще се включи в инициативата с организиране на дискусионна среща „И какво като съм осиновен?!” – откровен разговор за живота и преживяванията на осиновеното дете между осиновители, педагози от детски градини и училища, и професионалисти, работещи в социалната сфера. Всички заедно ще търсят отговори на въпроси, свързани с преживяванията на детето, тайната на осиновяването и какво е да бъдеш родител. Събитието ще предложи пространство, в което всеки от участниците ще може да сподели своите притеснения, трудности и успехи.
Водещ на срещата е Дора Прангаджийска, психолог и психотерапевт с дългогодишен опит в работата с осиновители и осиновени, автор на книгата „Благодаря ти, мамо. Пътят на осиновения от гнева до прошката", представяща нейният личен опит свързан с осиновяването й. През 2018 година г-жа Прангаджийска прие предизвикателството да партнира на екипа на КСУДС като водещ на групи за подкрепа на осиновители.
Срещата ще бъде открита от Георги Титюков – зам.кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика” община Пловдив.
Темата за осиновяването и предизвикателствата, свързани с този процес е изключително актуална в навечерието на обсъждане на нова Стратегия за детето 2019 - 2030 година. Един от принципите на таза стратегия е осигуряване на равни възможности и недискриминация. В този смисъл един от съществените проблеми през последните години се очертава тайната на осиновяването, както за биологичните родители, така и за детето и неговото осиновително семейство. Всяко дете има право да запази своята идентичност, да знае своя произход, но в контекста на настоящата нормативна рамка тези права на осиновените деца биват нарушавани в една или друга степен - чрез смяна на име, подмяна на история, произход и поддържане на тайна на осиновяването.
Екипът на КСУДС подкрепя процесът на осиновяване в различните му етапи, като натрупаният опит е повече от 10 години.
През 2017 г. са обучени 42 семейства на кандидат-осиновители и са подкрепени 11 семейства в период на следосиновително наблюдение.
От началото на 2018 г. е проведено обучение за кандидат-осиновители за 9 групи с общо 50 семейства. През месец септември 2018 г. се въведе изцяло обновена обучителна програма, в съответствие с утвърдената такава от Министъра на труда и социалната политика през месец май. Освен броят на часовете, който се увеличава от 40 на 50 часа, в обучението се включват и външни специалисти - лекар и специалисти по оказване на първа долекарска помощ.
През настоящата година са поведени 4 срещи на група за подкрепа на осиновители, в които са участвали 30 семейства.
Към месец  октомври 2018 година екипът на Център за обществена подкрепа работи с 22 деца, вписани в регистър за осиновяване, за които се изготвя периодично оценка и характеристика; със 17 осиновени деца и 9 семейства, които са в двугодишен период на следосиновително наблюдение.
По информация на Агенция „Социална подпомагане”:
• към 31.12.2017 г. броят на децата вписани в регистрите за осиновяване на територията на България е 2 127, а на семействата - 1486;
• към 31.03.2018 г. в регистъра са вписани 1 464 семейства кандидати за осиновяващи.
• за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г. са взети 295 решения за определяне на осиновяващ за деца.
В регионален мащаб, статистиката сочи, че броят на децата, вписани в регистър на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, воден от РДСП Пловдив е 109, от които 52 здрави и 57 деца със заболявания и/или увреждания;
В периода от 01.01.2018г. до  30.09.2018г. са осиновени общо 28 деца, от които 18 национално с решение на Окръжен съд гр. Пловдив и 10 международно с решение на Софийски градски съд. За сравнение през миналата 2017 година са осиновени общо 38 деца, а именно: допуснато пълно осиновяване за 22 деца с решения на Окръжен съд Пловдив и за 16 деца с решение на Софийски градски съд.
Интересът към дискусията е голям, а очакванията на всички са все повече и по-добре да се разбира света на осиновеното дете. Да се планират и предоставят такива услуги, които да дават отговори на повече въпроси,  да се създава среда, в която всяко дете да се чувства, обичано, щастливо и прието такова каквото е - със своите силни и слаби страни, със своята история и идентичност, със своята уникалност и неповторимост, защото "И какво като съм осиновен!?" и аз съм тук....

Събитието, част от инициативата Национални информационни седмици на осиновяването - 2018 г., е на 4 октомври 2018 година, 14.00 часа, Център за обществена подкрепа, ул. Неофит Бозвели"№ 38.

Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"