Седем са младите специалисти одобрени за подпомагане от Общински фонд „Здраве“

На заседание от 4 октомври

На проведеното на 4 октомври заседание на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“ бяха одобрени поредните две кандидатури за подпомагане от фонда. Така ще бъдат удовлетворени желанията на двамата специалисти за отпускане на средства за възстановяване на месечни такси в общинска детска ясла, възстановяване на такси за участие в основни курсове за придобиване на специалност, възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, както и на средства за пътно-транспортни разходи.

Според заложените в Правилника за работа на фонда разпоредби, всеки заявител може да кандидатства едновременно за няколко от формите на финансово и социално-битово подпомагане.  

Подробности за реда и условията на кандидатстване са публикувани в интернет страницата на Община град Добрич: http://www.dobrich.bg/. Припомняме Ви, че заявленията за кандидатстване могат да бъдат подавани и по електронен път, на имейл адрес: [email protected].Снимка на Деня

Щрихи от Плевен