Преподавател от ЮЗУ получи награда за скулптурата

Ас. д-р Анна Покровнишка участва в международната творческа проява "Арт Лабиринт 2018“

Ас. д-р Анна Покровнишка, преподавател във Факултета по изкуствата към Югозападния университет „Неофит Рилски“, бе сред участниците в международната творческа проява „Арт Лабиринт 2018“. Тя представи арт обекта „Конят“, който и донесе награда в областта на скулптурата.

Инициативата, която се проведе в Скулптурния парк Илинденци, бе организирана от фондация „Арт център – Илинденци“. Организаторите вече 20 години активно популяризират съвременното изкуство и провокират творческия обмен в национален и международен аспект. Една от основните цели, които си поставят те, е приобщаването на творбата към пространството и превръщането й от лично в обществено притежание. Това дава възможност за комуникация между автор и публика и разширява възможностите за популяризиране на изкуството.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен