Форум за балансирано градско развитие, климатични промени и жилищни проблеми в Бургас

Мисия Бургас

26-10-2018, 13:03

Снимка:

burgas.bg

Автор:

burgasutre.bg

Всичко от Автора

Бургас е домакин на две събития, посветени на балансираното градско развитие, климатичните промени и жилищните проблеми на съвременния човек. В еко форума участват зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, Робърт Бакс - координатор на проекта към Световната банка, зам.-кметът на Бургас Руска Бояджиева и Веселина Троева - Национален център за териториално устройство. Те представиха пред гостите проект на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г.

"В плана за действие във всеки сектор - земеделие, градска среда и др., първите мерки са тези, свързани с осигуряване на достоверни данни, информация и обучение на населението, изграждане на капацитета на бизнеса и различните сектори и конкретната инфраструктура", разказа зам.-министърът по околна среда и води Атанаска Николова пред аудиторията в Експо център "Флора Бургас".

Експертите споделиха още, че документите дефинират още мерки за намаляване уязвимостта на страната по отношение на климатичните промени в основни секторни направления, като селско стопанство, биоразнообразие и екосистеми, енергетика, горско стопанство, човешко здраве, туризъм, транспорт, градска среда, води и др.

Също така в плана се предвиждат действия за подобряване способността на природните, социалните и икономическите системи за адаптиране към неизбежните и проявяващи се с по-силен интензитет въздействия от изменението на климатаСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"