Общинският съвет в Куклен гласува недоверие на председателя си

Пламен Гошев бе отстранен от поста, който заемаше 3 години

Общинският съвет в Куклен прекрати предсрочно правомощията на председателя си Пламен Гошев. С 8 гласа “за”, 4 “против” и един невалиден глас Гошев бе отстранен от поста, който заемаше 3 години след местните избори през 2015, когато бе подкрепен с гласовете на всички политически групи в местния парламент.
Докладната за отстраняването му бе входирана от представители на всичките 5 политически групи в общински съвет. В мотивите към предложението е записано, че към настоящия момент поведението и начинът на работа на председателя на Общински съвет - Куклен се явява пречка за провеждането на правилна политика за развитие на общината.
Днешната сесия продължи с втора точка, която бе за отмяна на спорна концесия за язовира в Куклен. След приемането на докладната за спиране на концесията, общински съветници, начело с бившия вече председател Пламен Гошев, напуснаха заседанието в знак на несъгласие с решението. Сесията продължи по останалите точки от дневния ред.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен