Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Животът

15-11-2018, 09:38

Снимка:

parliament.bg

Автор:

Мина Иванова

Всичко от Автора

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изслуша ръководството на Министерството на околната среда и водите за напредъка по програмата

Народните представители от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изслушаха ръководството на Министерството на околната среда и водите във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. В рамките на дискусията бяха обсъдени проектите и съответно рисковете за тяхното изпълнение по приоритетните оси на програмата.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов съобщи, че до момента обявените процедури заемат 99 на сто от бюджета на оперативната програма. По думите му са сключени договори за 99 проекта, които възлизат на около 40 на сто от целия бюджет. Нено Димов уточни, че платените суми на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са 11,7 на сто, като се очаква до края на 2018 г. този процент да се увеличи.

По отношение на чистотата на атмоферния въздух се превиджа до края на годината да бъде обявена директна процедура. Бенефициенти ще бъдат седем общини, а финансирането е за около 110 млн. лева. Средствата са крайно недостатъчни, за да се реши този проблем, допълни той.

Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин постави въпроса за спряването с проблема със замръсения атмосферен въздух. Той попита дали е необходимо да се търсят различни източници на финансиране за подобряване на ситуацията.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов отговори, че има финансови инструменти, които не се използват от българските общини. Той добави, че местната власт може да кандидатства за финансиране и по други проекти и даде за пример програмата „Life”. По нея досега са кандидатствали София и Бургас и възможността техните проекти да бъдат одобрени е голяма, уточни Нено Димов. Министърът посочи, че това е единственият инструмент на Европейския съюз, който в рамките на следващия програмен период ще бъде с удвоен ресурс.

Заместник-председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Ивелина Василева подчерта, че в същината си ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ е тежка програма с много предизвикателства, рискове и широк обхват на инвестиции. В отговор Нено Димов посочи, че рискът от потенциална загуба на средства по оперативната програма е намален с шест пъти.

Вашето министерство изпълнява най-трудната оперативна програма, подчерта заместник-председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Петър Петров, който попита дали в рамките на оперативната програма речните басейни могат да се разделят на общински и национални. Министър Нено Димов отговори, че кметовете на общини могат да бъдат бенефициенти, но според него по-сериозният проблем е извън населените места, защото областните управители не могат да се възползват от оперативните програми.

По време на заседанието на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове народните представители обсъдиха законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Внесените от Министерски съвет промени не бяха подкрепени.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подчерта, че на първо място по замърсяване на въздуха с фини прахови частици е битовото отопление. След това е автомобилният транспорт, а на трето място промишлената индустрия. Според него горивата без сяра и пепел, както и тези с по-висока калоричност ще окажат положително влияние и ефект върху околната среда.