Започва кампания за предотвратяване на пожари в домовете

Мисия Бургас

01-12-2018, 06:55

Автор:

Burgasutre

Всичко от Автора

Службата по пожарна безопасност и Община Бургас започват съвместна кампания за предотвратяване на пожари в домовете

Поводът за това е започналият отоплителен сезон и повишената опасност от инциденти. Най-честите причини за тях са неправилното използване на печки с твърдо гориво и непочистените комини на жилищните сгради.

Сред застрашените от възникването на пожари в домовете са възрастните и самотни хора. Затова кампанията на Служба "Пожарна и аварийна безопасност" е насочена именно към тях. Служителите от социалния патронаж при доставянето на храната ще дават на възрастните хора и информационна брошура. В нея са вписани няколко правила за използване на отоплителните уреди.

В брошурата са посочени следните съвети:

Ползвайте само стандартни отоплителни уреди и електрически прибори!

Не претоварвайте електрическите инсталации и не подсилвайте изгорелите предпазители. Подменете ги с нови!

Не оставяйте без контрол печки с твърдо, течно и газово гориво, както и включени електрически уреди!

Печките с твърдо и течно гориво включвайте само в стандартни комини. Поставяйте ги на отстояние от горими материали най-малко 80 сантиметра, а тръбите им на отстояние най-малко 50 сантиметра. Когато подовата конструкция е горима, поставяйте отоплителните уреди върху негорима подложка!

Не разпалвайте печките на твърдо гориво с горими течности! Сгурта изхвърляйте, след като се убедите, че е напълно загасена!

Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и периодично при необходимост.

Информационни брошури с посочените правила за безопасност ще бъдат раздавани във всички пенсионерски клубове.

Това не е единствената кампания, която се води за предотвратяването на пожари в домовете. Бургас е сред първите градове, в които са монтирани датчици за известяване при опасност от пожар.