Отличават училища за активност в кампании срещу дрогата

Коледната инициатива е под надслов "Заедно за едно ново начало“

Коледна инициатива под надслов „Заедно за едно ново начало“ ще се проведе 12.12.2018 г., от 10.00 ч. в базата на Общински детски комплекс – Пловдив. Тя е във връзка с изпълнение на общинската политика в областта на борбата с наркоманиите за 2018 г. и приключване на годишната кампания „За да успеем, първо трябва да повярваме, че можем!”. Събитието се организира от Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ с Превантивно-информационен център /ПИЦ/.
Поканени за участие са представители на пловдивски училища – директор, педагогически съветник, класен ръководител и ученици   прогимназиален и гимназиален курс, както и доброволци към ОСНВ с ПИЦ.
Като приключване на годишната кампания, проведена от общинската структура, ще бъдат връчени награди на  пловдивските училища с най-много доброволци към ОСНВ с ПИЦ – Пловдив, проявили системна активност в различните дейности и мероприятия, организирани от ОСНВ – Пловдив през 2018г., както и тези, подали най-много заявки за посещения и изнасяне на лекции в техните училища.
По време на мероприятието под формата на викторина ще бъдат тествани познанията на участниците в областта на превенцията на наркотични и психоактивни вещества. При правилно даден отговор, ще има индивидуални стимулиращи награди.
Идеята е мероприятието да получи широк отзвук сред младите хора, както и да ги обедини в каузата на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив – борбата с употребата и злоупотребата с наркотични и психоактивни вещества.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен