Нова снимка на Васил Левски беше открита в архив в Истанбул

Открити са и други документи

На откритата нова снимка Апостола е сниман до кръста, седнал, в гражданско облекло, съобщи НМ “Васил Левски“. Вижда се, че е имал джобен часовник, на който се вижда част от верижката. Вероятно снимката е правена през май-юни 1872 г. в Букурещ след общото събрание. Изглежда, че от нея е изваден малкият портрет в елипсата, по който досега се смята, че Левски е издирван от турската полиция след обира в Арабаконашкия проход и направените разкрития за революционната организация.

Наличието именно на тази снимка в османския архив заедно с други документи, свързани с разследването, а също и текстът, който е изписан на гърба – описание на Васил Левски, може би ще покаже, че това е била истинската снимка, с която е разполагала турската власт. Текстът на гърба на снимката е почти идентичен с описанието, което Иван Фурнаджиев от Тетевен дава на разпита на 26 октомври 1872 г.
"Снимка на Левски Васил Дякон, [родом] от Карлово и живущ в същия град. Тъй като единият зъб на горната челюст под мустака му стърчи навън, устната му е повдигната, с рижа брада, среден на ръст, със светло сини очи, на 25-26 години" - това е изписано на османотурски на гърба. Преводът на текста на български направи Орлин Събев от Института по балканистика.
Сред откритите документи, с които е видно, че е разполагала вече турската власт, са и оригинали на Устава на БРЦК, окръжно писмо на БРЦК в Букурещ от 14 юни 1872 г., разписки за събрани суми. Две от тях са от Дервишоглу Мехмед Кърджалъ - псевдоним на частния революционен комитет в Тетевен. Това може да наведе на мисълта дали тези документи не са иззети именно от Тетевен, откъдето е и даскал Иван Фурнаджиев.
Каква точно информация съдържат документите на османотурски, ще бъде ясно след техния пълен превод.