Забранена е продажбата и хвърлянето на пиратки в Пловдив

Също и продажбата им на лица под 18 години

Във връзка с празниците и с оглед опазване на обществения ред, сигурността и здравето на населението на територията на Община Пловдив, със заповед е забранена продажбата, хвърлянето и възпламеняването на бомбички (пиратки) и други опасни предмети и запалителни материали по площади, улици, паркове, културни и увеселителни заведения, в превозни средства, закрити помещения, в близост до училища, болници, детски градини, в близост до леснозапалими материали, в междублокови пространства и части от сгради и всички останали обществени места.
Забранена е също така продажбата на пиротехнически средства без необходимите разрешителни документи, съгласно действащата нормативна уредба, инструкция за начин на употреба и сертификат за качество, както и продажбата на пиротехнически стоки на лица под 18 години.