Прекратяват се учебните занятия в община Асеновград

Грипната ваканция е до 25 януари включително

Съгласно писмо № 9-5/21.01.2019 г. на Регионалната здравна инспекция -  Пловдив се прекратяват учебните занятия в цяла област Пловдив от 22 до 25 януари включително.
По предписание на РЗП-Пловдив във връзка с прогресивно нарастващата заболеваменост на остри респираторни заболявания и грип в областта и страната се въвеждат следните превантивни мерки за ограничаване на епидемичния подем:
1.Преустановяват се свижданията и плановите операции в лечебните заведения.
2.Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и кърмачета.
3.Преустановява се провеждането на профилактични прегледи и имунизации.
4.Стриктно провеждане на филтъра в детските заведения за недопускане на болни деца и персонал.
5.Обслужване на болни от Грип и ОРЗ по домовете.
6.Системно ефективно наблюдение и лечение на заболелите, оставени на домашен стационар, както и усилен патронаж на деца с медико-социален риск от страна на личните лекари.
7.Незабавно информиране на РЗИ при регистриране на множество случаи от ОРЗ при грипоподобна картина.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен