Национално състезание по руски език за зрелостници в Пловдивския университет

Най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти

За пета поредна година Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организира  Национално състезание по руски език за зрелостници „Я – знаток русского языка”. То ще се проведе днес, а най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти в специалностите „Руска филология” и „Български и руски език”. Оценяването ще става по точкова система, като резултатите ще бъдат приравнени към шестобалната система. Класирането ще бъде обявено на официална церемония, а кандидат-студентите с най-високи постижения ще бъдат наградени.
Състезанието ще се проведе в рамките на 2 астрономически часа. Формата на състезанието е писмена и отговаря по компонентно съдържание на ниво А2 според приетите от Съвета на Европа Единни критерии за познанията по езици. Оценката от състезанието е равностойна на другите балообразуващи оценки при кандидатстване за горепосочените специалности. Освен тази информация на специализирания сайт на Катедрата по руска филология е наличен и примерен вариант на състезателния тест, както и критерии за оценяване: http://rusfil.slovo.uni-plovdiv.bg/?page_id=3917.
Участието в състезанието е безплатно.
Състезанието ще се проведе от 10:30 ч. в 8 аудитория в сградата на ректората на Пловдивския университет на ул.„Цар Асен” №24.

Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"