Пловдивските училища се готвят за едносменно обучение

28 са училищата на двусменен режим

Община Пловдив започва изпълнението на 9-годишната програма на Министерството на образованието за привеждане на всички училища към обучение на една смяна. В Пловдив 28 са училищата на двусменен режим. През последните 6 месеца се провеждат редовни срещи с представители на Регионалния инспекторат по образование, отдел „Образование“ на Община Пловдив и директорите на училища за изграждане на конкретен план за изпълнение на изискванията на министерството. До края на седмицата ще бъде утвърден държавният план-прием за след 7-и клас.

В пет средни училища в Пловдив – „Св.Св. Кирил и Методий“, „Св.патриарх Евтимий“. „Пейо Яворов“, „Паисий Хилендарски“ и „Найден Геров“ се водят финалните разговори с директорите за конкретен план за преминаване на едносменен режим, като е необходимо да се намали приемът. Тази година Община Пловдив ще направи компромис, където е необходимо по отношение на приема след 8-и клас, като ще е такъв, какъвто е бил миналата година.

„Желанието ни е за по-скорошно решаване на казуса с двусменния режим. Интересът на децата е на първо място“, посочи заместник-кметът Стефан Стоянов, като заяви, че до края на седмицата всяко едно училище ще предостави ясен график с броя на паралелките.

Приемът в Математическата гимназия, ЕГ „Иван Вазов“ и ЕГ „Пловдив“ не се променя засега.
В Пловдив има достатъчно места за децата във всичките 51 общински училища, 14 професионални гимназии.

„Тук не става въпрос за липса на достъп до образование, а въпросът е в решаване на двусменния режим и ранното започване на учебните часове, както и неизползван сграден фонд на едни училища и препълване на други“, обясни кметът Иван Тотев.

В бъдещата програма на Община Пловдив за повишаване качеството на образованието е изграждане на нови сгради на училища, за да няма повече две училища в една сграда – както е случаят с Математическата гимназия и ОУ „Драган Манчов“, Гимназията с хуманитарен профил и ОУ „Княз Александър I“.

В момента работна група от общински съветници, Регионалния инспекторат на образованието и отделите „Образование“ и „Общинска собственост“ на Община Пловдив ще направи предложение за определяне на терен за сграда на математическата гимназия, още повече, че се очаква държавно субсидиране за строеж на сгради на математически гимназии в цялата страна. Теренът трябва да е с най-малка инвестиция от гледна точка на комуникация и достъп до него, за да може финансовата инвестиция да бъде в нормални граници.

„Предимствата на едноименния режим са повече – учебните часове започват по-късно, има свободни зали за целодневното обучение и въобще се повишава качеството на образованието, а броят на децата ще бъдат разпределени по равно във всички училища“, обясни кметът Иван Тотев. Той сподели, че строителството на нови сгради в дворовете не е удачно, тъй като децата трябва да спортуват на достатъчно място, а училищата да са модерни и да отговарят на съвременните изисквания.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"