Европейски форум за социално предприемачество се провежда в Пловдив

Осмото издание е до 30 януари

Със съдействието на Министерството на икономиката на България, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) е съорганизатор на 8-мия Европейски форум за социално предприемачество.
Чрез инициативата на Национален съюз на трудово-производителните кооперации, през годините форумът е изградил традиции в концентрирането на важни събития, знакови личности и значими теми, онагледяващи актуалните европейски и регионални тенденции в развитието  на социалното предприемачество.
Осмото издание на Европейски форум за социално предприемачество се проведе от 28 до 30 януари 2019 г. в Международния панаир, Пловдив.
През 2019 г. организационният комитет на Форума е поставил като тема на събитието „Екосистемата на социалното предприемачество “. В своите мотиви  комитетът изтъква необходимостта да се възприеме цялостния подход към разглеждането на проблематиката, чрез извеждане на актуалните проблеми в осемте елемента на екосистемата на социалното предприемачество, разглеждани на три равнища  - европейско, национално и местно.
С подкрепата на Министерството на икономиката и министър Емил Караниколов, чрез ИАНМСП за първи път Европейският форум за социално предприемачество ще разшири своето изложение с представители на  български малки и средни предприятия. Това разширение ще осигури възможност за непосредствен контакт на социалните предприемачи с техни потенциални партньори, както в областта на създаването на нови пазари, така и в процеса на подобряване снабдяването им със суровини и материали.
В изложението на форума вземат участие повече от 100 социални предприемачи от страната, над 35 чуждестранни участници, 10 големи предприятия, представящи своята корпоративна социална отговорност и 30 микро, малки и средни предприятия от България.
Участието на ИАНМСП като съорганизатор на Европейския форум за социално предприемачество идва, след като в края на 2018г. по време на работна среща между изпълнителния директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков и председателя на НСТПК Стилиян Баласопулов, бяха набелязани конкретни стъпки към развитието на социалната икономика и предприемачество. Тогава двете страни обсъдиха проблемите в сектора на социалната заетост, залагайки върху бизнес моделите, които могат да реализират целите за подобряване на работната среда за хората с увреждания и развитието на икономиката в сферата.
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен