Повишение на речните нива се очаква днес и утре

Това е вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене

В Източнобеломорския басейн от следобедните часове на 29.01 до следобедните и вечерни часове на 30.01 вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене, се очаква повишаване на речните нива в басейна. По-значителни повишения са възможни в горните части на р. Тунджа, Старопланинските притоци на река  Марица (Луда Яна, Пясъчник и Стряма) и родопските притоци на река Марица (Стара Пещерска и Въча) както и във водосбора на река Арда (горните му части и притока й река Върбица).

От 31.01 се очаква речните нива в басейна да се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долното течение на река Марица и река Тунджа. На 31.01 в резултат на валежи, комбинирани със снеготопене, са възможни незначителни повишения във водосбора на река Съзлийка и притоците на река Марица и река Тунджа в долните им течения.

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене, в следобедните и вечерните часове на 29.01.2019 г. има опасност от възникване на поройни наводнения в горното течение на река Тунджа (над язовир Копринка); река Марица (в горните части от водосбора на река Въча и притока й река Девинска).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

- Водното количество на река Черна река при Смолян има вероятност да достигне жълтия праг на внимание в следобедните часове на 29.01.2019 г. и в обедните часове на 30.01.2019.

- Водното количество на река Елховска при Рудозем има вероятност да достигне жълтия праг на внимание в следобедните часове на 30.01.2019 г.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"