ОИЦ - Благоевград започна информационна кампания за бизнеса

Предварителна регистрация за срещите не е необходима

Представители на бизнеса и работодатели се включиха в информационната среща на Областен информационен център – Благоевград на тема „Европейски средства в подкрепа на бизнеса“, която се проведе днес. По време на срещата бяха представени активните към момента процедури „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и „Умения“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Кампанията е насочена към представители на бизнеса и работодатели, включително общински предприятия. С конкретни въпроси, касаещи проектните им предложения, присъстващите на срещата изразиха готовност за кандидатстване по двете отворени в момента процедури.

Процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ цели повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за всеки отделен проект е от 100 000 лв. до 1 000 000 лв., в зависимост от категорията на предприятието - кандидат. „Допустими по процедурата са разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване и разходи за придобиване на специализиран софтуер“, коментира експертът от ОИЦ – Благоевград Бисер Младенов.

Целта на процедура „Умения“ по ОПРЧР е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие. Индивидуалният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект трябва да бъде минимум 15 000 лева и максимум 3 911 660 лева.

Днешната среща в Благоевград е първа от поредица информационни срещи за представяне на двете процедури, насочени към бизнеса и работодателите. Информационната кампания на ОИЦ – Благоевград продължава на 20 март в Разлог, на 21 март в Гоце Делчев и Хаджидимово, на 27 март в Петрич и Сандански и на 10 април в Симитли. Предварителна регистрация за срещите не е необходима, а участието в тях е безплатно.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен