Експерти от Община Бургас обсъдиха на място проблемите на Пети километър с жители на района и работещи там фирми

По покана на жители и фирми, работещи в района, познат на бургазлии като Пети километър, зам.-кметът по строителство Чанка Коралска и други общински експерти вчера проведоха среща с тях на място. Целта беше администрацията да чуе поставените проблеми и да се потърси възможното общо решение.

Най-сериозните оплаквания са от лошото състояние на пътната ВиК и ЕЛ инфраструктура. Жителите и особено работещите в района на Пети километър предприятия искат ВиК да изгради канализация, ЕВН да подобри качеството на съществуващата електрификация и изграждане на предвидените по утвърдена схема нови трафопостове.

Стартът на такива инвестиции става възможен с новия ПУП-ПУР на територията, ПУП-ПРЗ на Зона А в този район, изготвени служебно от Община Бургас. В него се предвиждат местата за нова подземна и надземна инфраструктура. За планиране реконструкцията и разширението на електропреносната мрежа, включително изграждането на новите трафопостове, е важно да се знае какви мощности планират да достигнат фирмите в района през следващите години.

На вчерашната среща Община Бургас поиска мнения, намерения и прогнози, за да планира бъдещето на зоната. Междувременно зам.-кметът Чанка Коралска заяви намерението тази година да бъде ремонтирана основната пътна връзка към Пети километър и да се започне работа по създаването на допълнителна откъм мол "Странд".

Ще бъде изследвана възможността за поставяне на допълнителни контейнери за битови отпадъци, тъй като беше отбелязано, че съществуващите са недостатъчни.