Експерти от Община Бургас обсъдиха на място проблемите на Пети километър с жители на района и работещи там фирми

По покана на жители и фирми, работещи в района, познат на бургазлии като Пети километър, зам.-кметът по строителство Чанка Коралска и други общински експерти вчера проведоха среща с тях на място. Целта беше администрацията да чуе поставените проблеми и да се потърси възможното общо решение.

Най-сериозните оплаквания са от лошото състояние на пътната ВиК и ЕЛ инфраструктура. Жителите и особено работещите в района на Пети километър предприятия искат ВиК да изгради канализация, ЕВН да подобри качеството на съществуващата електрификация и изграждане на предвидените по утвърдена схема нови трафопостове.

Стартът на такива инвестиции става възможен с новия ПУП-ПУР на територията, ПУП-ПРЗ на Зона А в този район, изготвени служебно от Община Бургас. В него се предвиждат местата за нова подземна и надземна инфраструктура. За планиране реконструкцията и разширението на електропреносната мрежа, включително изграждането на новите трафопостове, е важно да се знае какви мощности планират да достигнат фирмите в района през следващите години.

На вчерашната среща Община Бургас поиска мнения, намерения и прогнози, за да планира бъдещето на зоната. Междувременно зам.-кметът Чанка Коралска заяви намерението тази година да бъде ремонтирана основната пътна връзка към Пети километър и да се започне работа по създаването на допълнителна откъм мол "Странд".

Ще бъде изследвана възможността за поставяне на допълнителни контейнери за битови отпадъци, тъй като беше отбелязано, че съществуващите са недостатъчни.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен