Нова инвестиция в областта на медицината ще бъде направена в Плевен

Теренът е частна общинска собственост с обща площ 22 323 кв. м.

За разрешаване продажбата на терен, върху който ще бъде изградено крило за лечение на онкологични болести и кампус за специализанти към МБАЛ „Сърце и мозък” - Плевен гласуваха на сесията на Общинския съвет днес. Писмото за намерението е постъпило от проф. Тони Веков - главен изпълнителен директор на Търговска лига - Национален аптечен център АД - София, с което уведомява, че има подадено заявление за издаване на сертификат за клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите за инвестиционния проект. Българската агенция за инвестиции е издала удостоверение, в което е отразен планиран размер на вложенията в Плевен в размер на 28 млн. лв. и очакван брой на нови работни места - 300.

Теренът е частна общинска собственост с обща площ 22 323 кв. м.