Започна изграждането на физкултурен салон към училището в Първомай

Общата му площ ще е 655 кв.м, ще бъде климатизиран и със специална настилка

Започна изграждането на физкултурен салон към СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в село Първомай.
Проектното предложение за сграда на физкултурния салон в двора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Първомай е подадено от Община Петрич по Програмата за развитие на селските райони. По проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 585 000 лв. с ДДС , която представлява 100% от инвестиционните разходи за новия физкултурен салон на училището в село Първомай. Съоръжението ще бъде изградено от стоманена конструкция с термопанели. Общата му площ ще е 655 кв.м, ще бъде климатизиран и със специална настилка. „Настилката ще позволява практикуването на различни видове спорт – волейбол, баскетбол, мини футбол и други. Бъдещият физкултурен салон ще бъде свързан посредством „топла връзка“ с училищната сграда“, уточни главният инженер на Община Петрич Николай Попов. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Първомай е едно от големите учебни заведения на територията на община Петрич с над 400 ученици от първи до дванадесети клас. Училището не разполага с функционална спортна зала, в която да се провеждат учебните часове по физическо възпитание, както и подготовката на училищните спортни клубове. Сега ще бъде изградена необходимата база.