Обезщетяват с ниви собственици на земи край "Хемус”

Животът

27-12-2019, 10:38

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Прави се за първи път след промени в закон

Агенция “Пътна инфраструктура” ще приема до 10 януари догодина заявления от собственици на земеделски земи, които са засегнати от строителството на магистрала “Хемус” и пътя Видин - Ботевград и желаят обезщетението им да е със земя. Става въпрос за землищата на трийсетина села и градове по протежението на двете шосета.

Собствениците трябва да подадат молба със свободен текст, в която да посочат какъв тип земя притежават – ниви, ливади, трайни насаждения или гори, както и къде се намират. Те не могат да бъдат по-малки от 3 декара за ниви, 2 декара за ливади, 1 декар за трайни насаждения и гори. Обезщетенията ще се дадат от държавния поземлен фонд и от горски територии държавна собственост.

Подобен начин за обезщетение се прилага за първи път след последните промени на Закона за държавната собственост, които бяха оспорени от президента пред Конституционния съд. Държавният глава сезира съда през април за редица от текстовете, засягащи отчужденията на терени при строителството на национални обекти. Конституционните съдии отхвърлиха повечето от доводите му, с изключение на тези за равностойност на обезщетенията, които съдът намери за “неясни до степен на неразбираемост”.

Парламентът тогава гласува нов текст, според който освен в пари,  обезщетението може да е и в натура, когато засегнатият терен е земеделска или горска земя и собственикът ѝ е имал приход от нея.

Първоначално бе записано, че в такива случаи собственикът на земеделска земя трябва да е само един, т.е. да няма много наследници, и теренът да е до 50 декара, но тази алинея бе обявена за противоконституционна от съдиите.