Телелинк Бизнес Сървисис Груп завърши успешно продажбата на 8% от капитала си

Новите акционери в компанията включват около 300 български и чуждестранни физически и юридически лица

Близо 8% от акциите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) бяха успешно пласирани сред инвеститори в рамките на Транш 1 от предлагането на дружеството на Българска фондова борса. От 8 до 11 юни 2020 г. продаващите акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов са продали общо 982 487 броя акции с фиксирана цена на продажба от 7.60 лв. за акция.
"Щастлив съм, че акционерната ни структура след предлагането е разширена, включвайки нови чуждестранни и български  инвеститори. За нас е от изключителна важност, че въпреки трудната икономическа и пазарна ситуация, инвеститорите ни се довериха", посочи Иван Житиянов, изпълнителен директор на ТБС Груп.
"Като мениджър на предлагането, ние сме удовлетворени от постигнатото. Най-големият успех според нас е, че успяхме да привлечем в ТБС Груп чуждестранни инвеститори – нещо, което не се бе случвало от доста време на българския пазар. Благодарни сме на местните институционални и индивидуални инвеститори, които за пореден път подкрепиха пазара", заяви Радослава Масларска, председател на СД на ЕЛАНА Трейдинг, които са мениджър на емисията.
Новите акционери в компанията включват около 300 български и чуждестранни физически и юридически лица, като от тях делът на институционалните инвеститори е приблизително 80%. Сред останалите индивидуални  инвеститори са и немалък брой служители на дружеството, както и част от корпоративното и административно ръководство.
"Участието на мениджмънта и част от служителите говори за нашето доверие в компанията и дългосрочните перспективи, които виждаме в нейното развитие", коментира още Житиянов, който също закупи акции в рамките на предлагането.
Съгласно приетата от продаващите акционери Процедура за продажба, в рамките на Транш 1 първоначално бяха предложени общо 875 000 акции или 7% от капитала на дружеството. В резултат на високия интерес и в съответствие с Процедурата, впоследствие бяха предложени още 107 487 акции, които също бяха продадени успешно. Следващият Транш 2 от предлагането на акции ще бъде през есента на 2020 г., като обемът и цената, на която ще се предлагат, ще бъдат определени според първоначалните планове.

Информация за дружеството: