Отстъпка за туристическия бранш направи Община Гърмен

Три пъти по-малко ще плащат за ползването на минерална вода

Три пъти по-малко ще плащат за ползването на минералната вода представителите на туристическия бранш в община Гърмен. Решението бе взето на последното заседание на общинския съвет, където съветниците гласуваха за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съобщава БНР.
Досега туристическият бизнес  заплащаше на цена от 1,20 лева за ползването на един кубик минерална вода. След взетото от местния парламент решение ще е само 35 стотинки за кубик – намалението е със  71%.
Кметът на общината Феми Иса мотивира предложението с факта, че именно туристическия бранш е понесъл най-драстични загуби по време на карантината и извънредното положение в началото на годината. Приетите нови цени се доближават до тези в други общини, където също се заплаща на кубик минерална вода от порядъка на 35-30 стотинки за кубик. 
Очакванията на ръководството на община Гърмен е по този начин да се осигури възможност да преструктурират финансите си хората заети в туризма в района, да запазят работни места и разбира се да продължат да извършват дейност, и да не се стигне до закриване на обекти. Спестените от разликата в заплащането на минералната вода средства ще бъдат използвани за рестарт на деността, коментират собствениците. Те изразиха и своята благодарност от проявеното разбиране от страна на местната управа, диалогът и създаденият работещ законов механизъм в помощ на бизнеса и хората.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"