Кандидатстването в Центъра за квалификация към ВТУ започва от 1 септември

Мисия

21-08-2020, 14:17

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

От 1 септември 2020 г. в Центъра за квалификация към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ започва прием на документи за кандидатстване за учебната 2020–2021 година.
В периода от 01.09.2020 до 09.10.2020 г. ще се приемат документи за кандидатстване за специалностите в задочна форма на обучение. Това са: „Здравен мениджмънт“, „Консултативна психология“, „Медиация и разрешаване на конфликти“, „Международен туризъм“, „Музеология и музейна квалификация“, „Педагогическа психология“, „Подготовка и редактиране на текстове“, „Психологическо консултиране в детско-юношеска възраст“, „Ресурсен учител“, „Стратегическо управление“, „Супервизия в помагащите професии“, „Туристическа анимация“ и „Учителска правоспособност“.
От 01.09.2020 до 16.10.2020 г. ще може да се кандидатства за специалностите, предлагани в дистанционна форма на обучение – „Арттерапия и трудотерапия“, „Библиотекознание и библиография“, „Бизнес информационни технологии“, „Информационен мениджмънт“, „Информационна сигурност“, „Организационна психология“, „Психология“, „Семейно консултиране“, „Управление на образованието“ и „Учителска правоспособност“.
В Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява обучение за придобиване на следните професионални квалификации в специалността „Учителска правоспособност“: учител по английски език; учител по български език и литература; учител по география; учител по гражданско образование; учител по изобразително изкуство; учител по икономика; учител по информатика и информационни технологии; учител по история; учител по китайски език; учител по математика; учител по музика; учител по немски език; учител по предприемачество; учител по руски език; учител по религия; учител по технологии и предприемачество; учител по физическо възпитание и спорт; учител по философия; учител по френски език; учител по японски език. Обучението в специалност „Учителска правоспособност“ за придобиване на професионална квалификация „учител по …“ се предлага както в задочна, така в дистанционна форма на обучение с изключение на квалификациите „учител по музика“ и „учител по физическо възпитание и спорт“, които се предлага само в задочна форма.
Допълнителна информация може да се получи на място в Центъра за квалификация на адрес: ул. „Хр. Ботев“ № 19, Корпус 5, вх. Север, ет. 2, на сайта на ВТУ (http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92). Въпроси и запитвания се приемат на имейл адрес [email protected] или на посочените телефонни номера от 1.09.2020 г. – 0884 67 94 42, 062 633 752, 062 633 652.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен