213 микро и малки фирми от Благоевградска област ще получат финансиране

1058 фирми от областта са сключили договори за подпомагане за преодоляване на последствията от Ковид-19

213 микро и малки фирми от област Благоевград ще получат финансиране след преразглеждане на проектите им поради промени в Условията на кандидатстване по процедура "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID - 19"
Можете да проверите дали сте в списъка тук: 
Още 213 микро и малки предприятия от област Благоевград, които са кандидатствали по процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, ще получат възможност за финансиране вследствие на приетите през декември със заповед на Управляващия орган, изменения в Условията на кандидатстване.
По данни на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове (ИСУН), 1058 фирми от областта са сключили до момента договори за подпомагане за преодоляване на последствията от Ковид-19 за над 8 млн. и 618 хил.лв.
С оглед на приетите изменения, работна група е преразгледала всички отхвърлени проектни предложения и е изготвила предложение за преоценка на кандидатите, които са били отхвърлени на по-ранен етап при оценката поради неизпълнение на някой от критериите за административно съответствие, които вече съответстват на новите условия.
Общо 3 354 броя проектни предложения ще получат уведомления за установени нередовности чрез ИСУН 2020, като 213 от тях са на фирми от област Благоевград. Най-голям брой от предложените за преоценка предложения са на фирми от Благоевград – над 90, но има също фирми от общините Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Банско и Разлог.
От Управляващия орган на програмата напомнят на всички кандидати да следят редовно профила си в ИСУН, където ще получат официално своите уведомления, тъй като срокът за представяне на изисканите от оценителната комисия документи е една седмица, считано от деня, следващ изпращането на уведомлението.
Въпреки епидемиологичната обстановка, експертите на Областен информационен център са на разположение на фирмите за всякакъв вид информационна подкрепа по телефон и е-мейл, както и в офиса, след предварително заявяване на посещение и при спазване на всички противоепидемични мерки.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен