Общината иска да ремонтира Доходното здание с пари от Министерство на културата

Животът

21-02-2021, 08:00

Снимка:

Емил Кьостебеков

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Русенското Доходно здание стана емблематична сграда на България

Община Русе има проектна готовност за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности на сградата на Доходно здание, която е известно представлява архитектурна,  художествена и историческа  недвижима културна ценност, с категория „национално значение”. Предложението на администрацията ще бъде гласувано на предстоящата сесия.

Наличният в настоящия момент проект включва реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А”, корпус „К” и корпус „Л” от сградата на „Доходно здание”, както и  реконструкция на технически инсталации на съществуващата сграда. Заснемането на съществуващото положение и проектните решения са включени в архитектурния проект и проектите по инсталационните специалности.

В проекта са  предвидени и следните ремонтни работи:

  1. По част „Архитектурна“ – Премахване на вароциментови мазилки и възстановяване на оригиналните варови мазилки; цялостно почистване и възстановяване на фасадните каменни елементи, укрепване на повърхността на камъка и хидрофобизация; подмяна на част от фасадните дограми. Предвижда се също пълна ревизия на състоянието, ремонт, възстановяване и укрепване на всички метални части по фасадите  и покрива. Предвид проблемите, възникнали в сградата, във връзка с констатирани покривни течове, проектът предвижда ремонт и частична подмяна на покривните обшивки и водотвеждащи елементи.

По част ВиК се предвижда решаване на проблемите, касаещи предотвратяването на връщането на канални води в санитарните възли на ниво -3,75 при интензивни валежи.

По част ЕЛ са предвидени инсталационни работи, свързани с изпълнение на нова мълниезащита, захранване на нова компактна помпена станция в абонатна станция, ревизия и привеждане в изправност на съществуващото ефектно осветление и др.

Важно е да се отбележи, че всички консервационно-реставрационни дейности по сградата на Доходно здание ще се извършат при стриктно спазване на техническата документация. Предвидените в проекта ремонтни и консервационно-реставрационни работи не засягат основната носеща конструкция на сградата. Не се предвиждат промени в етажните разпределения, не се премахват, пробиват или изместват стени, врати или прозорци. Проектът не променя първоначалната сеизмична устойчивост на сградата.

Всички дейности, свързани с изпълнението на проекта следва да бъдат приключени в срок до 15 ноември 2021 г.

Финансовият ресурс, който ще бъде разпределен между всички кандидатите, възлиза на 1 610 000 лв.