Андрей Новаков, ГЕРБ/ЕНП: България ще има достъп до 3 млрд.лева по новата кохезионна политика още през 2022 г.

Той е вносител и преговарящ по правилата за кохезионната политика за всички държави-членки

Още през следващата година България ще има достъп до първите средства за инвестиции в проекти за сближаване в размер на 3 млрд. лева. Това обяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков, след като Европейският парламент прие окончателно правилата за управление на еврофондовете в периода 2021 – 2027 г. Новаков е вносител и преговарящ по правилата за кохезионната политика за всички държави-членки и е първият българин с такава ключова роля,  откакто страната ни е член на Европейския съюз.
В следващия седемгодишен период България ще разполага с европейско финансиране в размер на над 21 млрд. лв. за кохезионна политика, като това не включва националното съфинансиране. Средствата ще бъдат разпределени в 10 национални програми и 12 програми за трансгранично и транснационално сътрудничество. По силата на приетия регламент страната ни ще може да инвестира близо 7 млрд. лв. за регионално развитие, 3.9 млрд. лв. за развитие на човешките ресурси, 3.74 млрд. лв. за транспортна инфраструктура, 3.58 млрд. лв. за околна среда, 3.1 млрд. лв. за образование, научни изследвания, иновации и дигитализация, и 2.9 млрд. лв. за конкурентоспособност и иновации в малките и средните предприятия.
„Ако следващото правителство успее да подаде споразумението за партньорство и програмите за одобрение от Европейската комисия през есента, ще имаме работеща кохезионна политика още през първата половина на следващата година“, подчерта Андрей Новаков. По думите му в следващите седем години ще бъдат въведени ключови изменения в правилата, които да облекчат управлението на инвестициите и да ускорят положителния ефект от тях. Така например за пръв път ще се прилага принципът на единния одит, за да бъдат избегнати множество проверки на един и същи проект и на един и същи бенефициент, а тежестта на проверките ще е съобразена с вида и размера на инвестициите.
Андрей Новаков е член на ЕП за втори пореден мандат. Освен че работи по Общия регламент за управлението на средствата от ЕС, той бе докладчик по пакета REACT-EU за мерките за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19. Новаков представлява Европейския парламент в преговорите за бюджета на ЕС за 2021 г. Той е координатор в Комисията по регионално развитие на Европарламента и участва в още три парламентарни комисии - Комисията по бюджети (BUDG), Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), и Комисията по бюджетен контрол (CONT).